Pan Identity Art Café

สถานที่จัดแสดง :ART LANE

วันที่จัดแสดง :24 - 26 มี.ค. 2560

เวลาที่จัดแสดง :16.00 น. - 23.00 น.

ประเภทของงานศิลปะ : จิตรกรรม

รายละเอียดของผลงานศิลปะ
     งานเฉพาะตัว แนวทาง on Impressionist ในรูปแบบการถ่ายทอดโดยใช้เกรียง และเทคนิคผสมผสาน

แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการทำผลงาน
     ความงดงามของธรรมชาติที่ความงามของมนุษย์ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ธรรมชาติที่ถ่ายทอดถึงวิธีที่ผู้กำหนดสร้างเขามา มนุษย์ได้ชื่นชม และรับการเยียวยาจากผู้สร้างธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโดดเด่นของผลงาน
      1. สีสันชัดเจน สดใส มีชีวิตชีวา
      2. ใช้เกรียงและเทคนิคเฉพาะเพิ่มมิติให้ภาพดูมีมิติ
      3. มีความลึกใกล้เคียงภาพ 3 มิติ ดูไม่น่าเบื่อ