ระเบียบการเข้าร่วม

 1. การแสดงที่จะเข้าร่วมต้องเป็นการแสดงที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตของสังคม ไม่ส่อเสียด ดูหมิ่นบุคคลใดหรือสถาบันใดในทางเสื่อมเสีย ไม่สื่อไปในทาง ลามกอนาจาร
 2. ก่อนการเข้าใช้พื้นที่ทำการแสดงเปิดหมวกทุกครั้ง ต้องทำการแจ้งให้ทางเจ้า หน้าที่ของโครงการฯ ทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นการแสดงตนและยืนยันข้อมูลที่ได้ ทำการลงทะเบียนไว้
 3. สามารถทำการแสดงได้เฉพาะในพื้นที่ที่ทางโครงการฯ จัดสรรหรืออนุญาต เท่านั้น
 4. สามารถทำการแสดงได้ในช่วงเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนดเท่านั้น
 5. เนื่องด้วยการแสดงแต่ละชนิดมีข้อจำกัดและองค์ประกอบทางการแสดงที่ แตกต่างกัน ทางโครงการฯ จะพิจารณาการใช้พื้นที่ตามลักษณะของการแสดง แต่ละชนิดเป็นสำคัญ
 6. ไม่เก็บค่าพื้นที่สำหรับทำการแสดง (ฟรี!)
 7. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมในแต่ละคณะ
 8. สินน้ำใจหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้ชมเป็นกรรมสิทธิ์ของนักแสดงจากการ แสดงนั้นๆ ทั้งสิ้น
 9. ในการรับสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนการแสดงจากผู้ชม ผู้แสดงไม่มีสิทธิ์ในการ กำหนดหรือบังคับการให้ จะต้องให้เป็นไปแล้วแต่ความปรารถนาของผู้ชมเท่านั้น และต้องไม่ปฏิบัติในลักษณะการเดินหรือนั่งถือภาชนะเรี่ยไรจากผู้ชม
 10. ในกรณีที่การแสดงบางชนิดต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมด้วย กรุณาแจ้งข้อมูล มาในการสมัคร เพื่อทางโครงการฯ จะได้พิจารณาจัดสรรกระแสไฟฟ้าอย่าง ปริมาณเหมาะสมโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้อาจจะงดหรือจำกัดปริมาณการ ใช้กระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์บางชนิดที่ท่านเตรียมมา ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ทางโครงการฯ เป็นสำคัญ
 11. ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมทำการแสดงเปิดหมวกมากกว่า 1 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด นั้นต้องสลับผลัดเปลี่ยนกันใช้พื้นที่ในเวลาที่เท่าเทียมกัน โดยอาจเรียงลำดับการ ใช้พื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จัดสรรให้
 12. ไม่อนุญาตให้ทำการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ เพื่อประโยชน์เชิง พาณิชย์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาและอนุญาตจาก ทางโครงการฯ
 13. กรุณาให้เกียรติและสุภาพต่อผู้ชม เพื่อนนักแสดงและศิลปินอื่นๆ ที่ร่วม กิจกรรม
 14. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการเข้าร่วมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


The Next Airbrush

ร้าน The Next Airbrush การเพ้นท์เสื้อสด ...

แก้วใส่เครื่องดื่มเพ้นท์

เป็นแก้วใส่เครื่องดื่ม ...

ปิ่นโตคลาสสิก

ปิ่นโตคลาสสิก สไตล์โมเดิร์น ...

Hoop (งานปัก 12 ราศี)

เป็นสินค้าประเภทเสื้อ ผ้าพันคอ ...