วาริสา น้ำ (ใส่) ใจ


NAME LIST :วาริสา น้ำ (ใส่) ใจ

OWNER :คุณวาริสา สุขเกษม

ZONE :Cuisine

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/warisa

DESCRIPTION :ร้านวาริสา น้ำ (ใส่) ใจ นำสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมาปรุงเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพกายและใจ

REVIEW :

ผลิตภัณฑ์ของ ร้านวาริสานั้น เราเรียกกันว่า "น้ำดื่มสมุนไพร" เปรียบคือ  เป็นการดัดแปลงวิธีการปรุงยามาใช้ในการผลิต เช่น น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม น้ำรากบัว น้ำอัญชัญ จะถูกปรุงรสให้หวาน ส่วนหนึ่งก็เพื่อทำให้มีรสอร่อยดื่มง่ายขึ้น นอกจากนี้ในหลักอายุรเวทที่ปรุงให้มีรสหวานเพื่อเพิ่มสรรพคุณลงไปในยาด้วย  ทางร้านแนะนำเครื่องดื่มสูตรพิเศษได้แก่ น้ำผึ้งผสมมะนาว นำมะนาวสดคั้นผสมน้ำต้มสุกและเติมน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มดับกระหายได้

ประโยชน์ของน้ำสมุนไพร ในรูปของยาและเครื่องดื่ม นอกจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำน้ำสมุนไพรแล้ว ส่วนผสมอื่น ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ น้ำตาล เกลือ ล้วนมีสรรพคุณทางยาด้วยกันทั้งสิ้น


Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

B-Boy Dance

Flow Option ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...