การแสดงร่วมสมัย ชุด ตำนานมหาสงกรานต์ 2558


NAME LIST :การแสดงร่วมสมัย ชุด ตำนานมหาสงกรานต์ 2558

OWNER :ศศิ เธียเตอร์ (Sasi Theatre)

ZONE :Amphitheatre

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/thelegendofsongkran2015

DESCRIPTION :“ตำนานมหาสงกรานต์” เรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อๆ กันมาจากอดีตจนกลายมาเป็นที่มาที่ไปของวันขึ้นปีใหม่ไทย

REVIEW :

      เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย เดือนแห่งความชื่นฉ่ำที่จะมาพร้อมสายน้ำของเทศกาลสงกรานต์นี้  ศศิ เธียเตอร์ ภูมิใจนำเสนอตอน “ตำนานมหาสงกรานต์”  เรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อๆ กันมาจากอดีตจนกลายมาเป็นที่มาที่ไปของวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถูกฝังด้วยคตินิยมอันเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของอาชีพกสิกรรม ความเชื่อเรื่องการใช้น้ำเป็นตัวแทนของความร่มเย็นเป็นสุข หรือบริบทอื่นๆ ทั้งหมดล้วนสอดผสานและกลมเกลียวกันเป็นเอกภาพจนยากที่จะแยกออกได้ และกลายเป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดของคนในชาติ

การแสดงร่วมสมัยชุด  ตำนานมหาสงกรานต์   คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ศศิ เธียเตอร์อยากชักชวนและเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงคุณค่าและภาคภูมิใจไป กับ “วัฒนธรรมไทย” คำเชยๆ ที่ฟังกี่ทีก็ฟังดูล้าสมัย แต่คำเชยๆ คำนี้สามารถทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างไทยและเทศได้อย่างชัดเจน เมื่อเวลาต้องไปยืนอยู่รวมกันบนเวทีโลก และการแสดงร่วมสมัยชุดนี้คือรูปแบบหนึ่งของการนำเกร็ดทางวัฒนธรรมมาผูกเล่า เป็นเรื่องราวถ่ายทอดให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทย  ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทย  มานำเสนอในรูปแบบการแสดงร่วมสมัยที่อาศัยเทคนิคทางศิลปะการแสดงมาผสมผสาน เข้าด้วยกัน


โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

B-Boy Dance

Flow Option ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...