โขน ชุดนางสำมนักขาก่อศึก และพระรามตามกวาง


NAME LIST :โขน ชุดนางสำมนักขาก่อศึก และพระรามตามกวาง

OWNER :ศศิ เธียเตอร์ (Sasi Theatre)

ZONE :Amphitheatre

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/ramayana2015

DESCRIPTION :โขน ชุดนางสำมนักขาก่อศึก และพระรามตามกวาง จากเรื่องรามเกียรติ์

REVIEW :


B-Boy Dance

Flow Option ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...