กระเป๋าใบไม้ Product of leaf


NAME LIST :กระเป๋าใบไม้ Product of leaf

OWNER :วินัย เลิศวิโรจน์วุฒิ

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/produtofleaf

DESCRIPTION :e-co & Green product Made to order

REVIEW :

ประเภทสินค้า: กระเป๋าใบไม้(Product of Leaf) e-co & Green product Made to order

คุณสมบัติของสินค้า:

    -มีกลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
    -มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
    -มีการนำเอาภูมิปัญญาจากท้องถิ่น มาถ่ายทอดลงในสินค้า
    -รูปแบบไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม


Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

B-Boy Dance

Flow Option ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ