แก้วใส่เครื่องดื่มเพ้นท์


NAME LIST :แก้วใส่เครื่องดื่มเพ้นท์

OWNER :รัตนาภรณ์ มัสการ

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/paintforglass

DESCRIPTION :เป็นแก้วใส่เครื่องดื่ม นำมาเพ้นท์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ใช้

REVIEW :

ประเภทสินค้า: เป็น แก้วเครื่องดื่ม นำมาเพ้นท์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ใช้ สามารถลงมือและเพ้นท์ลายได้ด้วยตัวเอง หรือเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆได้

อธิบายถึงแรงบันดาลใจ: แก้วเครื่องดื่มกำลังเป็นที่นิยม จึงนำมาต่อยอดในตัวสินค้า ให้เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความตั้งใจของผู้ซื้อเพราะสามารถสร้างสรรค์ลาดลายและสีสรรได้ตามใจ ชอบ

คุณสมบัติของสินค้า:
    -มีกลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
    -มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
    -สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอาหลักการศิลปะมาใช้
    -ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือ/และ ผลิต


Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

B-Boy Dance

Flow Option ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...