OVARA DESIGN


NAME LIST :OVARA DESIGN

OWNER :กรีฑา พรมโว

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/ovaradesign

DESCRIPTION :เสื้อยืด งานวาดเส้น (Doodle Art)

REVIEW :

ประเภทสินค้า: เสื้อยืด กระเป๋า งานวาดเส้น Ovara Design

อธิบายถึงแรงบันดาลใจ: งานวาดเส้น (Doodle Art) ที่มีลักษณะเส้นและรูปแบบเฉพาะตัว นำลายมาสร้างเป็นสินค้า (เสื้อยืด) ที่โดดเด่น น่ารัก น่าสวมใส่

คุณสมบัติของสินค้า:
    -มีกลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
    -มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
    -สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอาหลักการศิลปะมาใช้
    -รูปแบบไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม
    -ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือ/และ ผลิต


B-Boy Dance

Flow Option ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...