ของเล่นสังกะสี


NAME LIST :ของเล่นสังกะสี

OWNER :สมศักดิ์ ประสมทรัพย์

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/oldtoys

DESCRIPTION :เป็นของเล่นวัยเด็กที่หาซื้อได้ยาก

REVIEW :

ประเภทสินค้า: ของเล่นสังกะสีโบราณ และเป็นของสะสม

อธิบายถึงแรงบันดาลใจ: เป็นของเล่นวัยเด็กที่หาซื้อได้ยาก

คุณสมบัติของสินค้า:
     -มีกลุ่มคนที่รัก แ ละชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
     -มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: เป็นของเล่นโบราณในวัยเด็กที่หาซื้อได้ยาก และบางคนนำไปสะสมClay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

B-Boy Dance

Flow Option ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ