เทียนแฟนซี แกะสลัก


NAME LIST :เทียนแฟนซี แกะสลัก

OWNER :ฐานาพัฒน์ เลี้ยงอำนวย

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/fancycandle

DESCRIPTION :เทียนแฟนซีแกะสลัก เป็นงานฝีมือหนึ่งในงานศิลปะออกแบบลวดลาย

REVIEW :

แรงบันดาลใจ และความน่าสนใจของสินค้า
   เทียนแฟนซี แกะสลัก เป็นงานฝีมือหนึ่งในงานศิลปะออกแบบลวดลาย เราเห็นว่าน่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้นคนทั่วไป


โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

B-Boy Dance

Flow Option ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...