Art & Living Room Product


NAME LIST :Art & Living Room Product

OWNER :Cicada Market

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/art_livingroom

DESCRIPTION :นำเสนอสินค้าและผลงานของตกแต่งบ้านที่ทำจากงานผ้า

REVIEW :

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิต บ้านคือแห่งความสุข ความสบาย ความเป็นตัวเอง ดังนั้นการตกแต่งบ้านสามารถสะท้อนบุคลิกหรือไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัยหรือเจ้าของบ้านได้ สไตล์ของการตกแต่งบ้านนั้นมักจะมาจากความชอบหรือรสนิยมของผู้อยู่อาศัยการนำหลักทฤษฏีทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ได้ ผสมผสานกันเพื่อให้การดำรงชีวิตภายในบ้านสะดวกทั้งกายและใจ

องค์ประกอบทางศิลปะจึงถูกนำมาใช้ในการจัดหรือตกแต่งภายใน ทั้งเรื่องของขนาด สัดส่วน  ความกลมกลืน  สี พื้นผิว และจังหวะช่องว่างของพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัจจุบันการตกแต่งภายในบ้านโดยใช้วัสดุที่ทำมาจากงานผ้ากำลังเป็นที่นิยม ด้วยเสน่ห์ของงานผ้าที่มีเรื่องราวของลวดลาย พื้นผิว สีสันที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างเมื่อผสมผสานกันแล้ว

    ร่วมสัมผัสกับผลงานของตกแต่งภายในบ้านที่ทำจากงานผ้า ตั้งแต่ 10 มิถุนายน ถึง  7 สิงหาคม  2554 เวลา: 16.00-22.30 น.


Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

B-Boy Dance

Flow Option ...