ป้ายห้อยคอ


NAME LIST :ป้ายห้อยคอ

OWNER :เฉลิมรัฐ โชติโก

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/Neckstrap

DESCRIPTION :ป้ายห้อยคอ ที่บอกรายละเอียดของคนที่ใส่ ใช้ใส่เป็นเครื่องประดับ

REVIEW :

ประเภทสินค้า: ป้าย ห้อยคอที่บอกรายละเอียดของคนที่ใส่ ใช้ใส่เป็นเครื่องประดับ หรือเป็นพวงกุญแจได้ แต่ละป้ายมีรายละเอียดเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่สวมใส่ หรือจะใช้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อห้อยคอ บอกชื่อสัตว์เลี้ยงได้เป็นป้ายห้อย

อธิบายถึงแรงบันดาลใจ: ด้วยความเป็นคนชอบเลี้ยงสุนัขจึงคิดหาป้ายสำหรับห้อยคอให้เขา แทนที่จะใส่เป็นปอกคอธรรมดาโดยใส่รายละเอียดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงในปอกคอ เพื่อให้ป้องกันเวลาสุนัขสูญหาย จึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะประยุกต์ให้เป็นเครื่องสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงได้

คุณสมบัติของสินค้า:
    -มีกลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
    -ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือ/และ ผลิต


Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

B-Boy Dance

Flow Option ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...