Hoop (งานปัก 12 ราศี)


NAME LIST :Hoop (งานปัก 12 ราศี)

OWNER :ณพร ไข่นาค

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/Hoop

DESCRIPTION :เป็นสินค้าประเภทเสื้อ ผ้าพันคอ และกระเป๋า ทั้งหมดจะเป็นงานปักซึ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู็ใส่ในเชิงสัญลักษณ์ คือเป็นงานปักตามราศีเกิด ทั้งหมด 12 ราศี

REVIEW :

     ร้าน Hoop เป็นสินค้าประเภทเสื้อ ผ้าพันคอ และกระเป๋า ทั้งหมดจะเป็นงานปักซึ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู้ใส่ในเชิงสัญลักษณ์ คือเป็นงานปักตามราศีเกิด ทั้งหมด 12 ราศี

 

แรงบันดาลใจ และความน่าสนใจของสินค้า

เป็น งานปักที่บอกถึงความเป็นตัวตนของผู้ใส่ คือเป็นลาย 12 ราศี และต้องการสร้างสินค้าที่ให้ความหมายกับผู้ซื้อมากกว่าซื้อเพราะความชอบ จึงตกแต่งด้วยงานปัก และมีสดึงตกแต่ง


โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

B-Boy Dance

Flow Option ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...