บาร์บีคิว (BBQ - Barbecue)


NAME LIST :บาร์บีคิว (BBQ - Barbecue)

OWNER :ร้าน BBQ Cicada

ZONE :Cuisine

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/BBQ

DESCRIPTION :อาหารปิ้งย่าง เสียบไม้อเมริกันสไตล์ ราดซอสสูตรเฉพาะ อาหารที่ได้ความรู้สึกถึงการออกนอกสถานที่

REVIEW :

Barbecue (also barbeque, BBQ and barbie) is a method and apparatus for char grilling food in the hot smoke of a wood fire, usually charcoal fueled.

In the United States, to grill is to cook in this manner quickly, while barbecue is typically a much slower method utilizing less heat than grilling, attended to over an extended period of several hours.

The term as a noun can refer to the meat or to the cooking apparatus itself (the "barbecue grill" or simply "barbecue"). 

Barbecue is usually done in an outdoor environment by cooking and smoking the meat over wood or charcoal. 


โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

B-Boy Dance

Flow Option ...