ออกแบบเอง และ ผลิตเอง
ออกแบบเอง และ จ้างผลิต
ซื้อสินค้าจากที่อื่นมาจำหน่าย
ของสะสมมีกลุ่มคนที่รัก และ ชื่นชอบในการสะสม หรือ ใช้สอย
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
มีการนำเอาภูมิปัญญาจากท้องถิ่น มาถ่ายทอดลงในสินค้า
สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอาหลักการศิลปะมาใช้
รูปแบบไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม
ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือ/และ ผลิต
Website
Facebook
Instagram
อื่นๆ

เชือกเชือก @ Cicada Market

ร้านเชือกเชือก ...

D.I.Y ภาพวาดระบายสีตามตัวเลข

ภาพวาดระบายสีตามตัวเลข ...

In the memory

เอาของใช้เก่าที่มีคุณค่าทางใจที่อยู่ในคว ...

hulahulashoes

งานเดคูพาจ ที่ทำลงงานสาน งานตะกร้า ...