ออกแบบเอง และ ผลิตเอง
ออกแบบเอง และ จ้างผลิต
ซื้อสินค้าจากที่อื่นมาจำหน่าย
ของสะสมมีกลุ่มคนที่รัก และ ชื่นชอบในการสะสม หรือ ใช้สอย
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
มีการนำเอาภูมิปัญญาจากท้องถิ่น มาถ่ายทอดลงในสินค้า
สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอาหลักการศิลปะมาใช้
รูปแบบไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม
ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือ/และ ผลิต
Website
Facebook
Instagram
อื่นๆ

แว่นเบิกบาน

แว่นเบิกบานสินค้าไอเดียใหม่ๆ ...

Hua Hin Marine @ Cicada Market

ร้าน Hua Hin Marine จากครูสอนศิลปะ ...

ของเล่นสังกะสี

เป็นของเล่นวัยเด็กที่หาซื้อได้ยาก

Jack HuaHin My Ka-Toon

ร้าน Jack HuaHin My Ka-Toon ...