โชว์ต่อขวด

NAME LIST :ฑิติพงษ์ ติดงาม(น้องไอซ์)

TYPE :การต่อขวด ให้เป็นชั้นๆ

URL :http://www.cicadamarket.com/network/Bottle-show

DESCRIPTION :ความสามารถพิเศษ การโชว์ต่อขวด

REVIEW :

 

เด็กชายฑิติพงษ์ ติดงาม หรือน้องไอซ์ กับการโชว์วิธีการต่อขวดให้เป็นชั้นๆ และจัดวางให้เป็นลักษณะต่างๆ