สถานที่ตั้งและรายชื่อแผนกต่างๆ

สถานที่จัดโครงการ :

The Venue at Suan Sri, Hua Hin
(เดอะเวนิวแอทสวนศรี, เขาตะเกียบ หัวหิน)

แผนกการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ :

คุณชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก (กอล์ฟ) 081-880-4004

แผนกกิจกรรมด้านการแสดงใน Amphitheatre :

คุณวศิน สุขเกษม (เล็ก) 084-081-5166

แผนกพื้นที่เช่า อีเว้นท์ หรือ จำหน่ายสินค้า :

คุณชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก (กอล์ฟ) 081-880-4004

83/159 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

080-650-4334 หรือ 032-536-606

info@cicadamarket.com

www.cicadamarket.com

032-536-987