Beauty Of Life

สถานที่จัดแสดง :Cicada Art Factory

วันที่จัดแสดง :15 - 17 ส.ค. 2557

เวลาที่จัดแสดง :16.00 น. - 23.00 น.

Beauty Of Life @ Cicada Art Factory


 

จุดแรงบันดาลใจ Beauty Of Life @ Cicada Art Factory

-  เริ่มต้นจากการสังเกตแล้วก็ศึกษาธรรมชาติ แล้วก็ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเป็นแนวธรรมชาติ ต้นไม้ แล้วก็ทำให้เรามองเห็นถึงอนาคต เปรียบดั่งชีวิตของผู้คนก็จะมีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตของผู้คน แข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกแขนง และแตกกิ่ง เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงออกมาเป็นผลงาน Beauty Of Life

เทคนิคของงาน Beauty Of Life

- ภาพส่วนมากในร้าน จะใช้สีคู่ตรงกันข้าม จะมีสีอะคิลิคแล้วจึงลงสีน้ำมันเพื่อให้เป็นเทกเชอร์ และเทคนิคก็คือจะใช้ตัวเกียง เพื่อให้มีพื้นผิว เทกเชอร์ จึงทำให้เกิดความรู้สึก การสัมผัส ตัวสีที่ใช้ก็จะดึงดูด สายตาของผู้คนเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว


Wood Story

งานสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องครัว ...

เลยระบาย

เลยระบาย สินค้า เสื้อ กระเป๋า เข็มกลัด ...

Hoop (งานปัก 12 ราศี)

เป็นสินค้าประเภทเสื้อ ผ้าพันคอ ...

ขอขวด (Glass Bottles)

ขวดโหลแก้ว ...