Beauty Of Life

สถานที่จัดแสดง :Cicada Art Factory

วันที่จัดแสดง :15 - 17 ส.ค. 2557

เวลาที่จัดแสดง :16.00 น. - 23.00 น.

Beauty Of Life @ Cicada Art Factory


 

จุดแรงบันดาลใจ Beauty Of Life @ Cicada Art Factory

-  เริ่มต้นจากการสังเกตแล้วก็ศึกษาธรรมชาติ แล้วก็ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเป็นแนวธรรมชาติ ต้นไม้ แล้วก็ทำให้เรามองเห็นถึงอนาคต เปรียบดั่งชีวิตของผู้คนก็จะมีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตของผู้คน แข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกแขนง และแตกกิ่ง เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงออกมาเป็นผลงาน Beauty Of Life

เทคนิคของงาน Beauty Of Life

- ภาพส่วนมากในร้าน จะใช้สีคู่ตรงกันข้าม จะมีสีอะคิลิคแล้วจึงลงสีน้ำมันเพื่อให้เป็นเทกเชอร์ และเทคนิคก็คือจะใช้ตัวเกียง เพื่อให้มีพื้นผิว เทกเชอร์ จึงทำให้เกิดความรู้สึก การสัมผัส ตัวสีที่ใช้ก็จะดึงดูด สายตาของผู้คนเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว